Импресум

Назив веб портала: RTP ONLINE

Интернет адреса: www.rtp.rs

Издавач: Привредно друштво Поморавски гласник доо Ниш, Кеј Мике Палигорића 16а, Црвени крст, 18106 Ниш
Огранак: Поморавски гласник Ћуприја, Миодрага Новаковића бб, 35230 Ћуприја
Главни и одговорни уредник: Зоран АрсићРегистарски број: IN000524

КОНТАКТ:

Тржни центар Сунце
Миодрага Новаковића
35230 Ћуприја
МБ: 21079278,
ПИБ: 108844642
ТР: 160-422738-40
Телефон: 035/8871240

marketing@rtp.rs
urednik@rtp.rs

 

Контактни образац