Контакт

Тржни центар Сунце
Миодрага Новаковића
35230 Ћуприја
МБ: 21079278,
ПИБ: 108844642
ТР: 160-422738-40
Телефон: 035/8871240

marketing@rtp.rs
urednik@rtp.rs

 

Контактни образац