cuprijaОпштина Ћуприја се налази у централној Србији, у Поморављу, на 147км од Београда и 98км од Ниша. Општина Ћуприја са својих 18 месних заједница (3 градске и 15 сеоских) се простире на површини од 287км2. Налази се на надморској висини од 123м и географској дужини од 43°56` и географској ширини од 21°22`.

Мрежу насеља општине Ћуприја чини 18 насеља. Градско насеље Ћуприја састоји се из три целине чија је природна граница делом река Раваница.Осим приградског насеља Добричево, остала су сеоска насеља и то су Батинац, Бигреница, Вирине, Влашка, Дворица, Иванковац, Исаково, Јовац, Кованица, Крушар, Мијатовац, Остриковац, Паљане, Сење, Супска и Старо село.

Према подацима Завода за статистику из 2011.године општина је имала 30.645 становника. Сам град има 19.471 становника, што чини 63,6% укупног броја становника.

Радно способно становништво чини око 61% укупног становништва, док око 8% становништва има вишу или високу стручну спрему. Просечан број чланова по домаћинству је 3,07. Од укупног броја становника 30.645 најбројнији су Срби,а најбројније националне мањине су Власи којих има 1.356.