najnovija vestТелевизија Поморавље је нови медиј који ускоро почиње продукцију и емитовање целодневног програма на територији Поморавског округа.

Јасно дефинисана програмска концепција Телевизије Поморавље темељи се на информативном, образовном, културно-уметничком, документарном и забавном програмском садржају, у коме базично место заузма дневна доза информисаности грађана о свим актуелним темама из Ћуприје и окружења.

Поштујући основне постулате новинарства наш циљ је да изградимо идентитет професионалног и поузданог партнера свих грађана.

Ми доносимо нову слику Поморавља и добар глас у Ваше домове!